Šachtové vložky Šachtové vložky pro prefabrikované betonové spodní díly šachet zaručují těsné napojení všech obvyklých typů potrubí
Šachtová dna Spojení plastových šachtových den s betonem jsou ideální ochranou žlabu a nástupnice betonových spodních dílů šachet před škodlivými vlivy odpadních vod, při zachování požadované pevnosti betonu  
Infra šachty Plastová vystélka, která umožňuje v jedné jediné šachtě vést odděleně dva řády dešťové a splaškové vody. I u tohoto produktu jsou ideálně využity vlastnosti plastu pro dokonalou ochranu betonu  
Multro šachty Uzavřený řád dešťové vody integrovaný do stěny šachtové skruže. Použitelný při větším výškovém rozdílu oddělených den řádů splaškové a dešťové vody  
Spádiště Spádiště jsou řešením na stoce tam, kde je sklon terénu větší než sklon stoky při maximální možné průtočné rychlosti  
 
Sanace Sanace šachet bez demontáže kónusu
Sanace čerpacích šachet